ReadyPlanet.com
vacationpro.co.th
ทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
bulletทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน
bulletทัวร์เที่ยวเมืองภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ตกลางคืนชมโชว์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต จัดเอง
เที่ยวพังงา พักผ่อนพังงา
bulletทัวร์พังงา 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองพังงา ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในพังงา
bulletทัวร์พังงา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน
bulletเช่าเรือเหมาลำพังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์พังงา จัดเอง
เที่ยวกระบี่ พักผ่อน กระบี่
bulletทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองกระบี่ ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้กระบี่เที่ยว
bulletทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ จัดเอง
เที่ยวตรัง ทัวร์ตรัง
bulletทัวร์ตรัง 1 วัน
bulletทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ตรัง 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ตรัง จัดเอง
เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช
bulletทัวร์นครศรีฯ 1 วัน
bulletทัวร์นครศรีฯ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์นครศรีฯ จัดเอง
เที่ยวสุราษฎร์ พักผ่อน สุราษฎร์
bulletทัวร์เขื่อนรัชชประภา
bulletทัวร์เขาสก
bulletทัวร์นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นอนเขื่อน-กระบี่ 6 วัน 5 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์สุราษฏร์ จัดเอง
ทัวร์ระนอง
bulletทัวร์ระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เที่ยวระนองจัดเอง
ทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ จัดเอง
เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย
bulletเที่ยวเชียงราย 1 วัน
bulletทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงรายจัดเอง
เที่ยวอุดรธานี
bulletทัวร์อุดรธานี 1 วัน
bulletทัวร์อุดรธานี 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์อุดร จัดเอง
เที่ยวลาว
bulletทัวร์ลาว 1 วัน
bulletทัวร์ลาว 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาวจัดเอง
ทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มะริด
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ทวาย
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เมืองตะนาวศรี
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐฉาน
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐยะไข่
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่าจัดเอง
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์กัมพูชา 1 วัน
bulletทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา จัดเอง
bulletทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม จัดเอง
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletAll Tours in Phuket
bulletPhuket Day Tours
bulletรับเหมาก่อสร้าง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
HOTEL
dot
bulletSeach hotel


เที่ยวภูเก็ต


CNX : 5402 พระตำหนักภูพิงค์ ฟาร์มกล้วยไม้ ผีเสื้อ ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่สา อ่างขาง ฟาร์มผีเสือ article

 CNX : 5402 พระตำหนักภูพิงค์ ฟาร์มกล้วยไม้ ผีเสื้อ ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่สา อ่างขาง 

 CNX : 5402 พระตำหนักภูพิงค์ ฟาร์มกล้วยไม้ ผีเสื้อ ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่สา อ่างขาง ฟาร์มผีเสือ

 วันที่ 1  พระตำหนักภูพิงค์  พระบรมธาตุดอยสุเทพ  หมู่หัตถกรรมบ้านถวาย เวียงกุมกาม

 

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

 

 

08.00 น.

รอรับจาก ที่พัก / สนามบิน

 

08.45 น.

ถึงพระตำหนัก ภูพิงค์ ชมความงามของพระตำหนักภูพิงค์และพืชเมืองหนาว สวนดอกกุหลาบนานาชนิด

10.30 น.

ไปยัง ดอยสุเทพ เดินนับขั้นบันไดนาคเพื่อขึ้นไปสักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร

-

ชมทิวทัศน์ของตัวเมือง เชียงใหม่ ( มีค่าบริการลิฟต์ ขึ้น-ลงพระธาตุดอยสุเทพ)

12.00 น.

กลับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์

13.30 น.

เดินทางไปหมู่บ้านถวาย เที่ยวชมตลาดบ้านถวายแหล่งสินค้าหัตถกรรม OTOP ระดับ 5 ดาว

15.30 น.

เดินทางสู่นครใต้พิภพ หรือ เวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเชียงใหม่

-

นั่งรถม้าเวียงกุมกามเพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองเก่า (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว)

17.30 น.

เช็คอินที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

ทานอาหารเย็นที่ คุ้มขันโตก ลูกค้าจะได้รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์

-

อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาโบราณและประยุกต์

-

พร้อมกันนี้ลูกค้าจะได้ปล่อยโคมลอยจำนวน 1 ลูก (มีค่าบริการน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด)

21.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

 

 วันที่ 2 ฟาร์มกล้วยไม้ ผีเสื้อ ปางช้างแม่แตง ล่องแพไม้ไผ่ บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รอรับจาก ที่พัก

08.45 น.

ชม ฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ เพื่อชมความสวยงามกล้วยไม้นานาชนิด

09.30 น.

ไปปางช้างแม่แตง ชมการแสดงความสามารถของช้าง ช้างเตะบอล เล่นบาสเก็ตบอล ช้างวาดรูป

-

นั่งช้างไปตามเส้นทางของป่าชมไม้ป่านานาพรรณ ดอกไม้ป่า นกพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง

10.00 น.

เดินทางถึง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ

11.30 น.

ลูกค้าจะนั่งวัวเทียมเกวียนซึ่งเป็นพาหนะสำหรับเดินทางในอดีต ใช้เวลากลับปางช้างประมาณ 45 นาที

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ที่แคมป์ช้าง

13.30 น.

ล่องแพไม้ไผ่ บนแม่น้ำแม่แตง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

15.00 น.

เดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และหมู่บ้านชาวเขาทั้ง 4 เผ่า เย้า, มูเซอ, ปาด่อง และ อาข่า

17.00 น.

เดินทางกลับที่พักให้ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

ล่องเรือบนแม่น้ำปิง และทานอาหารเย็นแบบเซ็ทเมนูอาหารไทย บนเรือริเวอร์ครุยส์

-

ชมทั้ง 2 ฝั่งของเมืองเชียงใหม่ในยามค่ำคืน(ขึ้น-ลงเรือที่ร้านอาหารเดอะ ริเวอร์ไซท์)

21.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

 

 วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ น้ำตกแม่สา โรงเรียนลิง และไนท์บาซาร์หรือถนนคนเดิน

 

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

 

 

08.30 น.

รอรับจาก ที่พัก

 

10.00 น.

เดินทางสู่แม่น้ำปิง เพื่อล่องเรือแม่ปิงชม 2 ฝั่งแม่น้ำปิงยามเช้า และจอดแวะที่ บ้านชาวนา

-

บ้านเก่าแก่ของชาวบ้านเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12.00 น.

กลับเข้าตัวเมือง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ไทยและตะวันตก

13.00 น.

เดินทางไปยัง น้ำตกแม่สา เพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย

15.30 น.

เดินทางไปยัง โรงเรียนลิง เพื่อชมการแสดงของลิงแสนรู้

17.00 น.

นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยที่ ไนท์บาซาร์ หรือถนนคนเดินหากตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์

20.30 น.

นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก

 

 

 วันที่ 4 ปางช้างแม่สา ฟาร์มผีเสือและกล้วยไม้ คุ้มเสือ กาดหลวง

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

09.00 น.

ชมการแสดงเดินพาเหรด ช้างน้อยเต้นตามจังหวะเพลง เล่นฟุตบอล นวดควาญช้าง

-

แหนบไม้ ชักลากไม้ซุงในรูปแบบต่าง  และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย

11.00 น.

ชมสวนฟาร์มกล้วยไม้และผีเสือสวยงามหลายหลายชนิด สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง

12.00 น.

ทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ คุ้มเสือ

13.00 น.

เข้าชมคุ้มเสือ ถ่ายรูปและเล่นกับเสือตัวใหญ่ ไม่รวมค่าถ่ายรูป

14.30 น.

ซื้อของฝากตลาดวโรรส กาดหลวง

17.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

 วันที่ 5 สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า ซู อควาเรี่ยม บ้านบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

-

มุ่งสู่เชิงดอยสุเทพ เข้าชม สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด

-

ชมความน่ารักของ หมีแพนด้าและแพนด้าน้อย หมีโคอาล่า นกเพนกวิน และสัตว์อื่นๆ

-

รวมถึงเข้าชมสวนสัตว์น้ำ ซู อควาเรี่ยม ที่มีอุโมงค์ยาวที่สุดในเอเชีย

12.00 น.

เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ไทยและ ตะวันตก

13.00 น.

เดินทางสู่ศูนย์การทำร่มที่ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง ชมโรงงานผ้าไหมไทย โรงงานเครื่องเงิน

-

เครื่องเขินโรงงานทำอัญมณีชื่อดังของเชียงใหม่ และศูนย์ทำร่มกระดาษสา

15.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมบรรยากาศสวยงามของ น้ำพุร้อนสันกำแพง ลูกค้าสามารถแช่ขา

-

แช่เท้าในบ่อน้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ (ไม่รวมค่าบริการอาบน้ำแร่)

18.00 น.

เดินทางกลับที่พัก / สนามบิน

 

 

 อัตราค่าบริการ

 

 

 

ผู้ใหญ่    

-

บาท / ท่าน

 

เด็ก (3 - 11 ปี)  

-

บาท / ท่าน

 

 

 

 ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

 

 

 

1. รถรับ - ส่งจากโรงแรมที่พัก

 

2. ประกันภัย

 

3. มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 

4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน

 

5. คนขับรถชำนาญทาง

 

6. น้ำมันรถ

 

 

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

1. ครีมกันแดด                         

 

2. หมวก

 

3. แว่นกันแดด

 

4. กล้องถ่ายรูป

 

5. ยาประจำตัว

 

 

 

 หมายเหตุ 

 

 

 

1. โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

2. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 

3. ไม่รวมค่าอาหาร

 

4. ไม่รวมค่าภาษี (ในกรณีต้องการใบเสร็จแบบภาษี)

 

5. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก เชียงใหม่

 


เที่ยวเชียงใหม่ กับ VacationPro ทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
E-mail :  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  *
Line id :
ตั๋วเครื่องบิน : ต้องการ
ไม่ต้องการ
วันเดินทาง :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลเพิ่มเติม :เที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน

CNX : 5401 ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ อ่างขาง ปางช้างแม่สา เวียงกุมกาม article