ReadyPlanet.com
vacationpro.co.th
ทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
bulletทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน
bulletทัวร์เที่ยวเมืองภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ตกลางคืนชมโชว์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต จัดเอง
เที่ยวพังงา พักผ่อนพังงา
bulletทัวร์พังงา 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองพังงา ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในพังงา
bulletทัวร์พังงา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน
bulletเช่าเรือเหมาลำพังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์พังงา จัดเอง
เที่ยวกระบี่ พักผ่อน กระบี่
bulletทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองกระบี่ ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้กระบี่เที่ยว
bulletทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ จัดเอง
เที่ยวตรัง ทัวร์ตรัง
bulletทัวร์ตรัง 1 วัน
bulletทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ตรัง 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ตรัง จัดเอง
เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช
bulletทัวร์นครศรีฯ 1 วัน
bulletทัวร์นครศรีฯ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์นครศรีฯ จัดเอง
เที่ยวสุราษฎร์ พักผ่อน สุราษฎร์
bulletทัวร์เขื่อนรัชชประภา
bulletทัวร์เขาสก
bulletทัวร์นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นอนเขื่อน-กระบี่ 6 วัน 5 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์สุราษฏร์ จัดเอง
ทัวร์ระนอง
bulletทัวร์ระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เที่ยวระนองจัดเอง
ทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ จัดเอง
เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย
bulletเที่ยวเชียงราย 1 วัน
bulletทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงรายจัดเอง
เที่ยวอุดรธานี
bulletทัวร์อุดรธานี 1 วัน
bulletทัวร์อุดรธานี 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์อุดร จัดเอง
เที่ยวลาว
bulletทัวร์ลาว 1 วัน
bulletทัวร์ลาว 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาวจัดเอง
ทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มะริด
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ทวาย
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เมืองตะนาวศรี
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐฉาน
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐยะไข่
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่าจัดเอง
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์กัมพูชา 1 วัน
bulletทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา จัดเอง
bulletทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม จัดเอง
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletAll Tours in Phuket
bulletPhuket Day Tours
bulletรับเหมาก่อสร้าง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
HOTEL
dot
bulletSeach hotel


เที่ยวภูเก็ต


ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้า article

ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต City Tour Phuket ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้า

ทัวร์ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้า
เที่ยวเมืองภูเก็ต : ศาลเจ้ากะทู้, ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าท่าเรือ, ศาลเจ้าปุดจ้อ, ศาลเจ้าแสงธรรม, ศาลเจ้าสะปำ, ศาลเจ้าสามกอง, ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน

ราคา 3,999 บาท นี้รวม : รถรับส่ง สนามบิน ที่พัก 
คนขับรถชำนาญทาง น้ำมันรถ

 

จอง City Tour ทัวร์นี้ โทร 0 988 800 988 Line id : vacationpro

ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้าไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้า

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รอรับจากสนามบิน หรือ โรงแรม ที่พักในภูเก็ต

-

ศาลเจ้ากะทู้ : ไหว้องค์เล่าเอี๋ย เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย

-

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย : ไหว้รวมองค์เทพ เพื่ออธิษฐานขอพรคุ้มครองปกปักรักษาอยู่เย็นเป็นสุข

-

ศาลเจ้าบางเหนียว : ไหว้สามต่องอ๋อง เพื่ออธิษฐานขอพรให้เจริญก้าวหน้า ทางด้านอาชีพและการงาน

-

ศาลเจ้าท่าเรือ : ไหว้รวมองค์พระโป๊เซ้งไต่เต่ เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

12.30 น.

นำท่านไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต อาทิ หมี่หุ้นกระดูกหมู โลบะ เกี้ยน และโอ๊ะเอ๋ว เป็นต้น

-

ศาลเจ้าปุดจ้อ : ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไทโส่ยเอี๋ย เพื่อสะเดาะห์เคราะห์และอธิษฐานขอพรรับโชค

-

ศาลเจ้าแสงธรรม : ไหว้องค์สุ่นต่ายไส เพื่ออธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

-

ศาลเจ้าสะปำ : ไหว้เทพกวนอู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

-

ศาลเจ้าสามกอง : ขอพร ให้หายจาก โรคภัยไข้เจ็บ

-

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน : ไหว้องค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อและองค์ซำโป้ฮุก ขอพร ให้เกิดสุขทางบารมี

17.00 น.

นำส่งท่านกลับที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 อัตราค่าบริการ

 

(รถตู้)    

3,999

บาท

 

 ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

 

1. รถรับ - ส่งจากสนามบิน / โรงแรมที่พัก

2. คนขับรถชำนาญทาง

3. น้ำมันรถ

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

 

1. ครีมกันแดด                         

2. หมวก

3. แว่นกันแดด

4. กล้องถ่ายรูป

5. ยาประจำตัว

 

 หมายเหตุ 

 

1. โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ชมวัดพระผุด พระทอง  (เฉพาะลูกค้าที่รับจากสนามบิน)

3. ไม่รวมค่าอาหาร

4. ไม่รวมค่าภาษี (ในกรณีต้องการใบเสร็จแบบภาษี)

5. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก ภูเก็ต


เที่ยวภูเก็ต กับ VacationPro ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลเจ้า 

จอง City Tour ทัวร์นี้ โทร 0 988 800 988 

Line id : vacationpro 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
E-mail :  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  *
Line id :
ตั๋วเครื่องบิน : ต้องการ
ไม่ต้องการ
วันเดินทาง :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลเพิ่มเติม :เที่ยวเมืองภูเก็ต Phuket City Tour

ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต 5 ชั่วโมง City Tour Phuket article
ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต 8 ชั่วโมง article